Изтече срокът за годишната декларация за облагане с данъци - ruse.utre.bg

Изтече срокът за годишната декларация за облагане с данъци

04 април 2018, 15:21 | Русе утре
  • Снимка:
    НАП Русе

    Неподаването на декларациите се санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата

По електронен път в НАП- Русе са дошли 10 185 декларации

       На 2 април изтече крайният срок за подаване на годишната декларация за облагане с корпоративни данъци за 2017 г. В офиса на НАП в Русе вече са получени по електронен път 10 185 бр.  декларации по чл. 92 от ЗКПО. С декларацията задължително трябваше да се подава и годишен отчет за дейността на фирмите. Важната новост тази година бе, че всички декларации по ЗКПО, за които задължението за подаване възниква след 31. 12. 2017 г., трябва да се подават единствено по електронен път с квалифициран електронен подпис. По време на кампанията имаше близо 50 случая, в които задължени лица от региона изпращаха по пощата декларациите си на хартиен носител, но повечето от тях своевременно коригираха грешката си.

Друга новост бе, че от тази година юридическите лица, които през 2017 г. не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството, не бяха длъжни да подават годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО и годишен отчет за дейността. Това си пролича в намаляване на броя на подадените декларации в сравнение с 2017 г., когато в офиса на НАП в Русе са били приети 14 937 бр.

           До 2 април задължените лица трябваше да внесат в държавния бюджет и дължимият корпоративен данък, след приспадане на направените авансови вноски.

Неподаването на декларациите се санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата. И тази година фирмите могат веднъж годишно сами да коригират дължимия данък, деклариран пред НАП с годишната данъчна декларация. Това става с подаването на еднократна коригираща декларация, като срокът за подаването й е до 30 септември на текущата година за промени, свързани с декларираните данъци от предходната година.

Повече информация за попълването и подаване на декларацията за облагане с корпоративен данък може да се получи на телефона за информация на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор.

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета