Студенти и преподаватели по обществено здраве и здравни бяха в специализирана клиника - ruse.utre.bg

Студенти и преподаватели по обществено здраве и здравни бяха в специализирана клиника

27 април 2018, 09:18 | Русе утре
  • Снимка:
    Пресцентър Русенски университет

Занятията се провеждат по теми от учебните програми и са от хорариума на изучаваните в университета дисциплини

От 24 до 27 април студенти и преподаватели от професионално направление Здравни грижи в Русенския университет са на обучение във високотехнологичната Специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Д-р Щерев“ в София. Започналото през 2013 г. партньорство вече е утърдена добра практика и към него има изключителен интерес от студентите. Занятията се провеждат по теми от учебните програми и са от хорариума на изучаваните в университета дисциплини. От една страна това не натоварва допълнително бъдещите акушерки и медицински сестри, а от друга е ресурс за тяхната творческа активност.

Качеството и практическата полезност на обучението са пряко свързани с активността на работодателите при разработването на учебната документация, провеждането на учебния процес и развитието на лабораторна и клинична база за професионално направление Здравни грижи. Специфична, но съществена особеност при обучението на медицинските специалисти е, че то се осъществява не само в университетските аудитории и лаборатории, но и в клиничните бази – болници, социални и други лечебни заведения в страната, с които Русенският университет тясно сътрудничи.

 Клиничното образование, организирано като практически упражнения по клиничните дисциплини и учебно-клинични практики, е предизвикателство не само за студентите от регулираните професии (медицински сестри, акушерки), но и за техните преподаватели от Русенския университет и менторите им от клиничните бази. Наличието на подобни звена в страната, с които университетът поддържа партньорски взамоотношения, улеснява организирането и провеждането на практическото обучение.

Формирането на висока професионална компетентност у бъдещите акушерки и медицински сестри се осъществява чрез семинари, тренинги, дискусии, работа на терен, курсове за сътрудничество с персонала на клиничните бази. Възможността русенските студенти да провеждат част от практическите си упражнения на територията на клиничните бази и използването на тяхната съвременна болнична база, позволява демонстрирането на подходящи клинични случаи, работа с модерна медицинска апаратура, интегриране на научената теория в аудиториите и практическото й приложение при решаване на конкретни проблеми, развитие на манипулативни умения, междуличностни умения за контакт с пациентите, семействата им и членовете на медицинските екипи.

МултимедияКоментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета
 
 


Още новини от Новините