Министър Нено Димов в Русе - ruse.utre.bg

Министър Нено Димов в Русе

27 април 2018, 16:10 | Русе утре
  • Снимка:
    Пресцентър Областна управа

    На срещата беше коментирана и системата за собствен мониторинг в рамките на производствената площадка

Министърът разговаря и с граждани, които изразиха загриженост за качеството на въздуха в Русе и застрояването на Пирин

Днес, по покана на областния управител Галин Григоров, министърът на околната среда и водите Нено Димов се срещна с представители на френския завод за автомобилни части „Монтюпе“, сочен за основен замърсител на въздуха в Русе.

С тях той обсъди напредъка по изпълнението на мерките от инвестиционната програма на предприятието за ограничаване  разпространението на специфични органични замърсители, както и графика за тяхното изпълнение и изграждането на пункт за собствен мониторинг.

Стана ясно, че дружеството е инвестирало 7 милиона евро за подобряване на екологичното си състояние. Те са разпределени между седем мерки в четири направления. Сред тях е увеличаването аспирацията на две от сърцарните машини, като се предвижда до края  на 2018 г. да бъдат обхванати всички. На покривната конструкция на халета 1 и 2 са монтирани охладителни системи за намаляване на температурата в работна среда, като целта е постигане на по-бърз положителен ефект върху околната среда, независимо от липсата на Комплексно разрешително. Очаква се монтирането им да завърши до началото на 2019 г.

На срещата беше коментирана и системата за собствен мониторинг в рамките на производствената площадка. До момента е монтираната апаратура за измерване на фенол, която събира данни само от три дни, като до началото на месец август тази година в пункта за мониторинг ще бъдат измервани още специфични за производството на дружеството показатели – бензен, тулоен, ксилен, нафтален, орто и пара крезол.

Паралелно мобилна автоматична станция за качество на атмосферния въздух на Изпълнителната агенция по околна среда, която е позиционирана между Индустриалния парк в Русе и жилищната зона на града  ще продължи да измерва концентрациите на нормативно определените замърсители на въздуха и специфичните органични показатели (толуен, ксилен и бензен), характерни и за производствената дейност на „Монтюпе“. Целта е сравняване на данните на станцията на агенцията с тези на оператора. От началото на  април  до момента от тази станция не са регистрирани превишения на пределно допустимите концентрации на измерваните замърсители.

Областният управител обърна внимание и на това, че се предприемат мерки за почистване на замърсения участък на бреговата ивица по р. Дунав след бившето КТМ, посока Мартен. С почистването са се заели както фирмите, функциониращи на територията на КТМ-то, така и местното население на Мартен.

Министърът разговаря и с граждани, които изразиха загриженост за качеството на въздуха в Русе и застрояването на Пирин. Пред тях той подчерта, че се предприемат необходимите мерки за контрол от страна на държавата, както на дейността на „Монтюпе“, така и на останалите оператори в района, с цел недопускане на нарушения на екологичното законодателство. Що се касае до строителството в Пирин, министърът отбеляза, че трябва да се търси баланс между икономическо и природосъобразно развитие.

На срещата присъстваха още народният представител  Искрен Веселинов, директорът на РИОСВ – Русе инж. Любомир Атанасов и експерти на екоинспекцията.

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета