Сигналите до РИОСВ срещу свинекомплекса в Бръшлен нямат основание - ruse.utre.bg

Сигналите до РИОСВ срещу свинекомплекса в Бръшлен нямат основание

16 май 2018, 13:09 | Русе утре
  • Снимка:
    РИОСВ Русе

Резултатите не показват отклонения от нормите на следените показатели, в т.ч. и на серовород

Сигналите за неприятни миризми и замърсяване на река Дунав от дейността на „Свинекомплекс Бръшлен“ АД са неоснователни. Това показват резултатите от проверките на екоинспекцията и измервания на качеството на атмосферния въздух в село Бръшлен, област Русе. Сигналите за неприятни миризми, общотри, са от средата на април и началото на месец май. Експерти на РИОСВ-Русе от няколко направления са извършили извънредна проверка на свинекомплекса. Не са установени нарушения на условията в комплексното разрешително на оператора. От момента на издаване на КР през 2008 г. е преустановено заустването на отпадъчните води в река Дунав. Прилаганата технология за отглеждане на животните в комплекса не предполага отделяне на отпадъчни води, а течни и твърди торови маси, които се използват за наторяване на обработваеми земи.  По инициатива на РИОСВ-Русе е проведена среща с кметовете на селата Бръшлен, Нова Черна и Цар Самуил и представители на свинекомплекса. Кметовете на с. Нова Черна и Цар Самуил категорично са заявили, че не са усещани миризми, както се твърди в единия от сигналите. По разпореждане на директора на РИОСВ, Мобилна станция за контрол качеството на атмосферния въздух на ИАОС е извършила тридневни измервания в центъра на с. Бръшлен. Резултатите не показват отклонения от нормите на следените показатели, в т.ч. и на серовород. Подателите на сигналите ще бъдат уведомени за резултатите от упражнения контрол. Русе  РИОСВ  сигнал  проверка  замърсен въздух

МултимедияКоментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета