Светлана Ангелова участва в международен семинар - ruse.utre.bg

Светлана Ангелова участва в международен семинар

25 май 2018, 09:00 | Русе утре
  • Снимка:
    Пресцентър ГЕРБ Русе

    На тема „Сътрудничество за устойчиво развитие – борбата с бедността и насърчаване на здравеопазването“

За парламентите от Централна и Източна Европа и Централна Азия

труда, социалната и демографската политика Светлана Ангелова участва в регионален семинар за парламентите от Централна и Източна Европа и Централна Азия. Форумът се провежда на 24 и 25 май в парламента на Сърбия.

В семинара на тема „Сътрудничество за устойчиво развитие – борбата с бедността и насърчаване на здравеопазването“, участват и председателят на здравната комисия в Народното събрание д-р Даниела Дариткова, Христо Грудев и др.

Семинарът беше открит от Мая Гойкович - председател на Народното събрание на Сърбия.

В рамките на сесията за приоритетите в сферата на устойчивото развитие бяха обсъдени постигнатите от държавите резултати и дейностите, предприети за постигането им.

Следващата сесия бе посветена на парламентарните дейности по въвеждането на ефективен механизъм за наблюдение при прилагането на целите за устойчиво развитие. Парламентаристите представиха своя опит при въвеждането на парламентарен мониторинг и сътрудничество с изпълнителната власт.

Разискван бе и въпросът в каква степен парламентите използват разработения от Интерпарламентарния съюз механизъм за самооценка.

Най-важна сред целите за устойчиво развитие е намаляване на мащабите на бедността. В хода на дискусията по тази тема бяха обменени мнения и опит в борбата с бедността в страните от региона. Ромите и други етнически малцинствени групи остават най - засегнати от бедността. Депутатите имаха възможност да представят гледната си точка относно най-ефективните методи за решение на този проблем.

Другата важна цел за устойчиво развитие е по-добро здравеопазване.

В тази връзка парламентаристите дискутираха политиките в областта на здравеопазването, по какъв начин те отговарят на потребностите на днешното население, каква разлика има в качеството и в сферата на обхвата на държавното здравеопазване.

Обсъдено бе въздействието на климатичните промени върху бедността и здравеопазването, как младежите да бъдат включени в социалните и политическите процеси за ефективно прилагане на целите на устойчивото развитие.

Форумът завършва днес с представяне на Глобалния парламентарен доклад за 2017 г.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета