Близо 7 пъти е намаляла популацията на бездомни кучета в община Русе - ruse.utre.bg

Близо 7 пъти е намаляла популацията на бездомни кучета в община Русе

26 май 2018, 10:40 | Русе утре
  • Снимка:
    Общински приют за безстопанствени животни

Данните показват, че към момента бездомните кучета са 725 броя

Близо 7 пъти е намаляла популацията на бездомни кучета в община Русе през последните десет години. Това сочи доклад от проведено преброяване на безстопанствените животни на територията на общината през 2018-а година.

 

Данните показват, че към момента бездомните кучета са 725 броя, като от тях кастрирани са 495. За сравнение през 2007-а година в община Русе е имало 4904 безстопанствени кучета.

 

Успехът на програмитe за намаляване популацията на бездомни кучета е в прилагане на комплекс от мерки, при който усилията на Община Русе, природозащитните организации, ветеринарните специалисти и гражданите са насочени в една обща посока - намиране на хуманно и съвременно решение на проблема. През последните години се прилага единен метод във всички населени места на територията на община Русе.

 

Настоящото преброяване е четвъртото, след тези от 2007, 2008, 2011 г. Извършено е във връзка с изпълнение на Програма за овладяване на популацията на бездомните кучета  на Община Русе, съвместно с НКЦ „Германо-Българска  Помощ за Животните“ от  06.03.2018 г. до 16.04.2018 г. В преброяването участват доброволци от НКЦ - Русе и наблюдаващ представител на БАБХ – гр. Русе.

 

Територията на русенска община е разделена  на 30 района. За времето на преброяването са обходени 20 474 дка от общата площ, в районите извън централната част – с автомобил, а в по-голямата част от централните райони –пеша. Освен мониторинг на популацията от безстопанствени кучета, по време на преброяването, екипите събират данни за популацията и на бездомните котки.

 

За установяване на броя на безстопанствените животни на територията на русенска община е приложена методика, разработена от специалисти на фондация „Четири лапи”, която успешно е прилагана както у нас, така и в други страни.

 

Към периода на преброяването, броят на безстопанствените кучета е изчислен на 725 и 1560 котки (+/-10 %).Този брой е изчислен на база на отчетените от преброяващите кучета без надзор, забелязани на обществени места, индустриални зони или изоставени имоти. Най-много са кучетата в райони: „Тракция“, „Селеметя“,  „Буйна Яна“, „Трите гълъба“, „Ново сметище“.

 

Резултатите от преброяванията през последните 10 години показват явна тенденция към намаляване на броя на уличните кучета на територията на Община Русе – от 4904 бр. през 2007 г. до 725 бр. през 2018 г. 

       Намаляването на бездомните кучета в сравнение с преброяването от 2007 г. се дължи на няколко фактора: 

- Поддържане на високо ниво на кастрираните бездомни кучета – ежегодно се кастрират средно около 800 кучета от Общинския приют за безстопанствени животни; 

- Увеличаване на броя на осиновените кучета от Общинският приют през последните 3 години – средно по около 200 всяка година; 

- Популяризиране на дейността и работата с НПО.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета