Св. Ангелова: Интеграцията на ромите е активен двустранен процес - ruse.utre.bg

Св. Ангелова: Интеграцията на ромите е активен двустранен процес

29 май 2018, 13:17 | Русе утре
  • Снимка:
    Пресцентър ГЕРБ Русе

Конференцията е посветена на европейското измерение на политиката за интеграция на ромите

„Интеграцията на ромите е активен двустранен процес на социално включване, насочен към преодоляване на съществуващи негативни социално-икономически характеристики. Това е една от сферите, в които е особено важно наличието на партньорство между държавата, бизнеса, гражданите с цел продоляване неравенствата, бедността и социалното изключване“, каза днес заместник – председателят на комисията по труда, социалната и демографската политика в Народното събрание и народен представител от ГЕРБ Светлана Ангелова. Тя участва в конференцията "Ромското включване - къде стоим и каква е посоката", която се провежда в София в рамките на българското председателство на Съвета на Европа Европейски съюз. Тя бе открита с песента „Заедно“ от ученици от 75-о Основно училище в квартал „Факултета“. 

Конференцията е посветена на европейското измерение на политиката за интеграция на ромите; секторните национални и местни политики; ангажираността на всички заинтересовани страни за интеграционния процес; ролята на европейските фондове за подобряване на достъпа до социални права. Целта на събитието е да допринесе за дебата за интеграционната политика след 2020 година. 

„Народното събрание прие през 2012 г. със свое решение Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020).  Ние като политици и законодатели наблюдаваме процесите и резултатите относно осигуряването на равноправен достъп до качествено образование, здравеопазване, заетост, жилищни условия и работим за развитието и подобряването на условия, които да подпомогнат равноправното и устойчиво интегриране на българските граждани в уязвимо положение в т. ч. и на ромите в обществения и икономическия живот на страната ни, отбеляза още Светлана Ангелова в словото си пред представители на Европейската комисия, представители на други институции на Европейския съюз, членове на национални, регионални и местни публични органи, неправителствени организации, академичните среди и други заинтересовани страни. 

Само чрез насочени и координирани усилия на държавните органи, на органите на местната власт, на гражданските сдружения, на ромската общност и на всички заинтересовани институции в страната можем да постигнем поставените цели, подчерта Ангелова. 

Народният представител коментира, че социалната интеграция е предпоставка за успешно и устойчиво развитие на българското общество. Практиката и постигнатите досега резултати показват, че е необходимо да се прилагат комплексни политики, които мотивират и насърчават гражданите към социално включване и личностна реализация. 

В този контекст ще продължи активната работа на управляващата партия/коалиция по приоритетите в законодателните инициативи. Те са в следните направления: укрепване на обществения ред и сигурността, образованието и пазара на труда, здравеопазването и въвеждането на нов достъпен модел за здравни грижи.

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета