ОДМВР – Русе предприема мерки за безопасност за откриването на новата учебна година - ruse.utre.bg

ОДМВР – Русе предприема мерки за безопасност за откриването на новата учебна година

11 септември 2018, 14:29 | ruseutre.bg
  • Снимка:
    ruseutre.bg

ОДМВР – Русе планира и провежда редица инициативи за опазване на обществения ред и осигуряване безопасността на движението в районите на училищата и на детските градини във връзка с предстоящото откриване на новата учебна 2018/2019 г. в областта.

Реализират се работни срещи с представители на Регионалното управление на образованието (РУО) към Министерството на образованието и науката, с кметовете на общини и населени места с оглед предприемането на конкретни мерки за превенция и безопасност. Планират се дейности, свързани с откриването на новата учебна година, за да не се допускат нарушения на обществения ред и други инциденти.

С директорите на детските градини и училищата, също в работни срещи, се съгласуват съвместните действия по обезпечаване на обществения ред и сигурността в съответните райони. Вземат се предвид възможностите за допълнителни мерки за физическа защита, за начините на охрана, пропускателен режим, за да се избегнат престъпни посегателства или инциденти при откриването и по време на учебната година. Преглеждат се и се актуализират възможностите за бърза връзка между училищните ръководства, охранителните фирми и районните управления на МВР. В срещите вземат участие полицейски, младши полицейски инспектори (ПИ, МлПИ) и инспектори от детска педагогическа стая. На ръководствата на учебните заведения се предоставят актуални списъци с имената и телефоните на служителите от МВР, обслужващи съответната територия.

Извършат се охранителни проверки на сградите на детските градини и училищата. При констатиране на пропуски, свързани с охраната и пропускателния режим в тях, до началниците на РУО ще се изпращат уведомителни писма, съгласно разпоредбите на чл. 66, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) за отстраняване на пропуските и предприемане на допълнителни мерки за охрана и сигурност. От компетентните органи изрично се изисква писмено уведомление за взетите мерки в срока по чл. 66, ал. 3 от ЗМВР.

Провеждат се работни срещи с ръководствата на охранителните фирми, извършващи охрана и пропускателен режим в детски градини и училища. Дават се указания по време на инструктажите регулярно да се поставя задача на охранителите да следят за лица със съмнително поведение в и около обектите, като се уточнява начинът на действие при получаване на сигнали за противообществени прояви. 

Във връзка със Седмицата за превенция на детската пътна безопасност и откриването на новата учебна година до 14.09.2018 г. от служители на „Пътна полиция” съвместно с представители на общините и кметствата, а при необходимост и на областната управа, в районите на всички детски и учебни заведения се правят огледи за изправността на сигнализацията с пътни знаци и маркировка, уличното осветление, предпазните огради, пешеходните ограждения. За всички констатирани нередности ще се изготвят предписания до съответните компетентни органи.

Подготвени са планове за разпределение на полицейските сили в началото на учебната година, засилено присъствие около учебните заведения и на рискови места с интензивно движение на ученици.

Съвместно с  Регионалното управление по образованието се обсъжда обучителна програма на учениците по отношение на личната безопасност, превенция на употребата на наркотични вещества, ограничаването на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, в рамките на Национална програма „Работата на полицията в училище“ и ще бъдат утвърдени графици за беседи по  включените теми.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета