Нов център за подкрепа в Русе ще предлага професионална грижа за хора с увреждания - ruse.utre.bg

Нов център за подкрепа в Русе ще предлага професионална грижа за хора с увреждания

28 септември 2018, 18:19 | ruseutre.bg
  • Снимка:
    Община Русе

Община Русе е една от шестте в страната, която успешно разработи и защити проектно предложение за предоставяне на качествена грижа за лица с тежки увреждания и подкрепа на семействата им. Одобрената безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ за Община Русе е в размер на 1 милион лева. Днес кметът г-н Пламен Стоилов подписа договора за финансиране на проекта, чиято продължителност е 27 месеца.

Изпълнението на проект „Разкриване на Център за комплексно обслужване на лица с увреждания, включително с тежки увреждания в Община Русе“ ще предлага специализирани услуги за подкрепа на потребителите и близките, които полагат грижи за тях. Оборудван и обзаведен съгласно функционалните изисквания за тези видове центрове, той ще осигурява иновативни услуги от различен тип - почасови, мобилни, дневна грижа и заместваща грижа с 24-часово обгрижване на лицата. За това ще се грижи екип от медицинска сестра, рехабилитатор, кинезитерапевт, ерготерапевт, социален работник, сътрудници и други. Центърът ще се помещава на първи и сутеренен етаж в сградата на закрития Дом за медико-социални грижи за деца на ул. „Никола Вапцаров“ №20 и ще има капацитет от 30 места. Предвидено е закупуването на един специализиран автомобил – тип линейка, пригоден за лица с тежки увреждания за придвижването им от дома до Центъра и обратно и втори - за извършване на мобилни услуги по домовете на потребителите.

Реализацията на проектното предложение е в изпълнение на  Националната стратегия  за дългосрочна грижа, насочена към деинституционализация на грижата за хора с увреждания и възрастните хора; развитие на услугите в домашна среда за лица с увреждания и подкрепа на семейства с повишена отговорност към грижите за зависими членове на семейството; повишаване взаимодействието между социални и здравни услуги, включително и развитие на иновативни междусекторни услуги, както и прилагане на интегриран подход при изграждането на услугите за лица с увреждания.

Проектът е по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа на лица с увреждания” и стартира на 01.10.2018 г.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета