Кръгла маса за състоянието и потенциала на зелената икономика обсъдиха в Русе - ruse.utre.bg

Кръгла маса за състоянието и потенциала на зелената икономика обсъдиха в Русе

04 октомври 2018, 08:06 | ruseutre.bg
  • Снимка:
    Община Русе

Заместник областният управител на област Русе г-н Свилен Иванов откри днес  кръгла маса на тема „Състояние и потенциал на Зелената икономика в трансграничния регион Русе – Гюргево“, която се реализира по проект „Програма за трансгранично обучение между Окръжен съвет Гюргево и Областна администрация Русе“, финансиран от Европейския Съюз чрез  Европейския  фонд за регионално развитие.

В инициативата взеха участие партньорите по проекта от Окръжен съвет Гюргево, Областна администрация Русе и Община Ценово, както и представители на различни заинтересовани институции, имащи отношение по темата.

Г-н Иванов поздрави участниците в кръглата маса и изрази задоволство от реализирането на дейностите по проекта, както и сподели впечатления за добрите практики и иновациите, които се прилагат в страни като Швеция, Австрия и Румъния, при приложението на възобновяемата енергия. Той подчерта, че този опит трябва да бъде използван и при разработването на стратегията за зелена енергия в трансграничния ни регион.

Модератор на срещата беше г-жа Лили Ганчева, изпълнителен директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“.

Според проведения обмен на добри практики, проф. дтн Николай Найденов представи състоянието на „Зелената икономика“ в Гюсинг (Австрия). В резултат от посещението групата от български и румънски експерти е проучила стъпките за създаването на концепция за самостоятелност в топлоенергията и електроенергията без изкопаеми горива и с различни видове инсталации, използващи възобновяеми енергийни източници. Посещението е полезно и за идентифициране мерките на подходяща за региона „Зелена стратегия“, както и за увеличаване на социално-икономическите и еко ползи от проектите, финансирани от ЕС.

Доц. д-р Ивайло Стоянов, експерт от Обединение „Чиста енергия“ запозна участниците с прочуване на текущата ситуация относно изпълнението на политики за зелена икономика и потенциала за използване на алтернативна енергия от възобновяеми източници в региона Русе – Гюргево. Той представи и проект на интегрирана стратегия за устойчива енергийна ефективност на ниво трансграничен регион Русе-Гюргево.

По аналог на днешната среща, на 04.10.2018 г. в Гюргево ще бъде проведена кръгла маса на същата тема.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета