Областна администрация представи опота си при внедряването на общата рамка за оценка - ruse.utre.bg

Областна администрация представи опота си при внедряването на общата рамка за оценка

26 октомври 2018, 09:14 | ruseutre.bg
  • Снимка:
    Областна администрация

Началникът на отдел „Регионално развитие“ в Областна администрация Русе г-жа Елица Петкова участва в третата заключителна конференция за обмяна на опит и добри практики, както и за обсъждане на резултатите от внедряването на Общата рамка за оценка – CAF /Common Assessment Framework/ в териториалните и местни ведомства.

Областна администрация Русе бе избрана да представи цялостния цикъл на работния процес за въвеждане на модела CAF. Г-жа Петкова презентира процедурата, включваща сформирането на работна група, събиране на мнения и предложения за мерки за подобряване дейността на организацията, както и изготвянето на План за действие на Областна администрация Русе за реализиране на мерките за подобрение. Сред тях са усъвършенстване на съществуващите дейности със социална насоченост, например включването на повече служители в социални инициативи, както и насърчаване популяризирането на мисията, визията, ценностите и целите на Областната управа.

Не на последно място, бяха отчетени и някои показатели, по които Областна администрация Русе се нарежда сред отличниците, като качеството на обслужване на гражданите, внедряването на иновации, добре развитите партньорства, а също откритото и прозрачно управление.

Областна администрация Русе е една от 48-те администрации, които до края на 2018 година ще внедрят споменатата управленска система. Проектът „Въвеждане на Общата рамка за оценка /CAF/ в администрациите” се реализира от Института по публична администрация, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Срещата се проведе на 24.10.2018 г. във Федерацията на научно-техническите съюзи в гр. София. По време на събитието бяха представени основните резултати, постигнати по проекта след внедряването на модела CAF в рамките на третата вълна от 16 целеви администрации, сред които е именно Областна администрация Русе.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета