Дадени са предписания за пречистване на водите на кланица в Русе - ruse.utre.bg

Дадени са предписания за пречистване на водите на кланица в Русе

26 октомври 2018, 09:17 | ruseutre.bg
  • Снимка:
    pixabay

Необходимо е дружеството да направи постъпки за изграждане на локално пречиствателно съоръжение

Предписания за пречистване на производствени отпадъчни води са дадени на кланица, собственост на „Боримес“ ООД. Дружеството извършва дейност на територията на Индустриален парк - Русе.  При планова проверка на обекта е установено, че производствените отпадъчни води не се подлагат на необходимото пречистване, отговарящо на изискванията за заустване в канализационни системи на населени места. Водите се отвеждат  в канализационен колектор „България“, който се експлоатира от „В и К“ ООД – Русе, за който е представен договор. Към настоящия момент този колектор не е включен в действащата Градска пречиствателна станция на Русе и отпадъчните води от него се отвеждат без пречистване в река Дунав.

 Необходимо е дружеството да направи постъпки за изграждане на локално пречиствателно съоръжение. На оператора е даден срок до края на годината да представи възможни алтернативи, гарантиращи пречистването на отпадъчните води до степен, отговаряща на изискванията на специализирана наредба.

При проверката е констатирано нарушение по компонент въздух, свързано със състоянието на климатичните и хладилни инсталации, за което спрямо дружеството  ще бъдат предприети съответните административни мерки.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета