Концепцията за създаване на регионални иновационни центрове беше представена в Русе - ruse.utre.bg

Концепцията за създаване на регионални иновационни центрове беше представена в Русе

14 ноември 2018, 08:12 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    Областна администрация

Заместник областният управител на област Русе г-н Свилен Иванов откри информационната среща

Заместник областният управител на област Русе г-н Свилен Иванов откри информационна среща, на която беше представена концепцията за създаване на Регионални иновационни центрове.

Той приветства присъстващите и отбеляза, че се надява Русе да се стане един от водещите иновационни центрове в страната, така както е икономически център на Северен централен район. Заместник областният управител подчерта и, че нашият град е сред отличниците по усвояване на европейски средства в областта на иновациите в региона, но въпреки това спрямо националното ниво има още какво да се желае. Г-н Иванов постави акцент на значението този тип средства да бъдат използвани най-вече от бизнеса и посочи, че през новия програмен период за първи път на европейско ниво ще бъдат отделени повече пари за иновации.

По време на срещата беше представен индикативния график за прилагане на процедурата за изграждането на Регионалните иновационни центрове, като нейното официално обявяване се очаква да се случи през май 2019 г., след приключване на обществените обсъждания, а крайният срок за кандидатстване се предвижда да е през август идната годна. Стартирането на дейностите би трябвало да започне в периода декември 2019 – януари 2020 г., като сред допустимите ще бъдат изграждането на нови или разширяването и модернизацията на съществуващата научноизследователска и развойна инфраструктура съгласно регионалната специализация по Иновационната стратегия за интелигентна специализация. Според нея за Северен централен район приоритетните сектори са мехатроника и чисти технологии, индустрия за здравословен живот и биотехнологии, информатика и информационни и комуникационни технологии. Също така като допустими дейности могат да се посочат придобиването на дълготрайни материални активи като изследователско оборудване за изпитвания или производствено оборудване включително технологични линии, както и специализиран софтуер и платформи за общи дейности. Внимание е обърнато и на възможностите за извършване на проучвания и анализи, трансфер и широко популяризиране на знания и резултати от научните изследвания, както и стимулиране интернационализацията и маркетинга на обединението. Строителни дейности ще бъдат допустими само за текущ ремонт за нуждите на научната инфраструктура.

Кандидатстването по процедурата ще може да се осъществява от експериментални лаборатории и изследователски институти, научни организации, неправителствени организации, както и от общински и областни администрации. Предвиденият общ бюджет по процедурата възлиза на 100 млн. лева, като те ще бъдат разпределени на между познатите ни 6 района за планиране.

В срещата участваха още главният директор на дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ г-н Християн Султанов, неговият заместник г-н Калин Маринов, представители на академичната общност и бизнеса.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета