Изложба показва участието на русенски студенти в различни издания на Европейското младежко събитие - ruse.utre.bg

Изложба показва участието на русенски студенти в различни издания на Европейското младежко събитие

29 ноември 2018, 07:33 | ruseutre.bg
  • Снимка:
    РУ

На постерите „оживяват" моменти от пътуванията на студентите в различни градове от Стария континент

В рамките на проект на Студентския съвет при Русенския университет беше открита изложба, посветена на трите издания на Европейското младежко събитие и участието на студенти от Русенския университет чрез Българо-румънския интеруниверситетски Европа център /БРИЕ/.  На постерите „оживяват" моменти от пътуванията на студентите в различни градове от Стария континент.

Европейското младежко събитие е дългосрочен проект на Европейския парламент, чиято цел е  участие на младите хора в дебатите на Парламента. В рамките на два дни на всеки 2 години от 2014 г. насам  младежи на различни възрасти участват в различни комуникационни формати по поне 5 важни политически въпроса и  представят свои идеи за тяхното разрешаване в пряк диалог с евродепутати.

През 2016 г.  под мотото „Идеи за по-добра Европа" бяха обсъждани темите за младежката безработица, дигиталната революция, бъдещето на Европа, устойчиво развитие и европейски ценности. Тогава младите хора бяха обединени от идеята, че заедно могат да постигнат промяна. Основната дискусия беше свързана със следните проблеми: Война и мир: перспективи за мирна планета; Апатия или участие: дневен ред за жизнена демокрация; Изключване или достъп: край на младежката безработица; Стагнация или иновация: утрешният свят; Успех или провал: нови пътища за устойчива Европа.

През 2018 г. бяха откроени следните проблеми: Млади и стари: в крак с дигиталната революция; Бедни и богати: призив за честно разпределение; Заедно и разделени: да работим за по-силна Европа. Опасно и безопасно: оцеляване в трудни времена; Местно и глобално: да защитим своята планета.

В обобщаващите доклади на събитията специално място има проведеният от студентите на БРИЕ уъркшоп на тема Check Your FORCES!  (на български език Провери „силите си").  За целта бяха предварително проучени най-често срещаните изисквания за умения за заетост на европейски работодатели и по време на „работилницата" в Европейския парламент младите хора имаха възможност да се тестват и да проверят до каква степен притежават някои от тях. На евродепутатите беше предложена идеята да се приеме обща рамка на умения за заетост, която да бъде препоръчана на университетите като допълнение към обучението по специалностите, което предлагат. 

Проектът ЕМС подпомага стратегията за младежта на Европейската комисия. В периода  2019-2027 европейските институции се насочват към:

  • - Диалог с младите хора и подпомагане на участието им при формиране на е политики на различни равнища от многостепенното управление на ЕС;
  • - Подкрепа за младежките организации, вкл. местни и национални младежки съвети;
  • - Засилване на участието на зле представени групи от млади хора в политиката, младежките организации и други организации на гражданското общество;
  • - Подкрепа за начините за 'обучение за участие' от ранна възраст. 


Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета