Бюджет 2019 осигурява повече средства за образование, здравеопазване, екология и социални дейности - ruse.utre.bg

Бюджет 2019 осигурява повече средства за образование, здравеопазване, екология и социални дейности

15 януари 2019, 16:45 | ruseutre.bg
  • Снимка:
    ruseutre.bg

Вчера, в Пленарна зала, се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Русе за 2019-та година. Той беше представен от директора на дирекция „Финансово-стопански дейности“ г-жа Емилия Пенева. На срещата с гражданите присъстваха още кметът на Община Русе Пламен Стоилов и неговите заместници, председателят на ОбС - Русе проф. Христо Белоев, секретарят на Община Русе Димитър Генков, главният архитект на Община Русе арх. Живка Бучуковска, началникът на отдел „Бюджет“ Еленка Димитрова, началникът на отдел „Финансово-стопански дейности“ Сабина Минковска, общински съветници, граждани и представители на медиите.

„Това е бюджет на една силна Община, който позволява да се изпълнява успешно както инвестиционната програма, така и програмите за социални дейности, здравеопазване, образование, екология, култура и всичко останало, което налага Русе като безспорен регионален и национален лидер. Рамката на бюджет 2019 е най-високата до момента и категорично показва ефективността на Общината – двигател, който устремено развива града и малките населени места“, сподели г-н Стоилов, като заяви, че всички постъпили предложения от граждани са разгледани и обсъдени обстойно.

Рамката на проектобюджета за 2019-та година е 113 990 993 лв., без преходен остатък (при първоначален бюджет за 2018 г.: 106 052 733 лв., без  преходен остатък). Той е балансиран при осъществен анализ на приходите за 2019 г. и разчет на разходите, съгласно приоритетите, заложени в Програмата за управление и Общинския план за развитие на Община Русе.

Акцентите в Проектобюджет 2019 г. включват продължаване на социалната политика на Общината (асистирана репродукция, подпомагане дейността на различни клубове и др.); изпълнение на заложените дейности в Инвестиционната програма (изграждане на ново улично осветление; ремонт и изграждане на детски и спортни площадки, спортни игрища; благоустрояване на междублоковите пространства и др.), както и изпълнението на ключови проекти по различни европейски програми.

Наблюдава се ръст в шест функции - „Образование“, в която са осигурени и целеви средства в размер на 150 000 лв. за оборудване и ремонти, в т.ч. дворни пространства в детски градини; „Здравеопазване“, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, „Жилищно строителство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, „Почивно дело, култура, религиозни дейности“, „Икономически дейности и услуги“, като бюджетът осигурява и резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 220 000  лв. Ключов акцент през настоящата година е успешното изпълнение на проектите, които ще преобразят облика на града чрез реконструкция и рехабилитация на пешеходната среда и изграждане на зони за обществен отдих; рехабилитация на два ключови булеварда в града – „Липник“ и „Трети март“; надграждане с втори етап на проекта за интегриран градски транспортремонт на пет сгради от образователната инфраструктура и на сградата на Пантеона на възрожденците; традиционно, и през тази година, фонд „Малки населени места“ ще осигурява средства за проекти в размер на 320 хил. лв. и 700 000 лева за ремонт ан уличната млежа.

Сред стратегическите обекти, включени в Инвестиционната програма на Община Русе за 2019 година са: Изграждане на голям плувен комплекс, изграждане на спортна зала в СУ „Васил Левски“, енергийна ефективност на система за улично осветление на гр. Русе, обновяване на 20 бр. детски площадки и проектиране за обновяването на още 25, изграждане на 2 бр. площадки за фитнес на открито и на 2 бр. стрийт площадки, обособяване на зони за паркиране успоредно на ул. „Алеи Възраждане“ и други. Очаква се до края на годината да бъдат изпълнени 118 обекта от предложената Инвестиционна програма на град Русе, в т.ч. 40 обекта по проекти; 9 района в град Русе ще бъдат с изградено ново улично осветление; ще бъдат осигурени 10 точки за свободен достъп до интернет на обществени места; над 26 проекта на русенски културни организации ще бъдат финансирани по програма „Култура“; 45 включени       двойки с репродуктивни проблеми ще бъдат включени в програма „Асистирана репродукция“. Ще бъдат засилени дейностите по благоустрояване в кварталите „Дружба“, „Здравец – Север“ и „Чародейка“. В същото време за поредна година са отделени повече средства за транспорта, като ще бъдат подпомогнати приоритетно хората с увреждания с намаляване цената на техните карти, след като предишните две години бяха намалени цените на картите за ученици и пенсионери.

През 2019 г. Община Русе акцентира върху създаването на благоприятни условия за развитие на местната икономика и повишаване стандарта на живот на русенци. Съществен принос за постигането на поставените цели е реализирането на проекти, финансирани чрез привлечени средства от ЕС и други международни и национални програми.

ПРЕЗЕНТАЦИЯКоментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета