В Русенския университет стартира нов проект - ruse.utre.bg

В Русенския университет стартира нов проект

16 януари 2019, 11:12 | ruseutre.bg
  • Снимка:
    РУ

Той се изпълнява по програма „Интерpег V-A Румъния - България"

На пресконференция днес беше представен проектът "Реални, интерактивни и виртуални среди за музеите в трансграничния регион на долното течение на река Дунав между Румъния и България" LIVE. Той се изпълнява по програма „Интерpег V-A Румъния - България", финансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по цел „Европейско териториално сътрудничество" (ЕТС) за участващите държави членки.

Водещ бенефициент на проекта е Русенският университет „Ангел Кънчев". На пресконференцията присъстваха и представители на всички останали четири партньори по проека: Регионален исторически музей – Русе, Регионален исторически музей – Силистра, Регионален исторически музей – Калъраш, Регионален исторически музей - Дробета - Турну Северин.

Пресконференцията беше официално открита от Ректора на университета чл. кор. проф. д.т.н. Христо Белоев. След това ръководителят на проекта, доц. д-р Пламен Захариев, направи кратка презентация на основните цели и дейности.

Проектът е по приоритетна ос 2 на Програмата „Интеррег V-A Румъния - България": Зелен регион; Специфична цел 2.1: Подобряване на устойчивото използване на природното наследство, ресурси и културното наследство.

Основната цел е да се направи значителна стъпка напред в опазването и популяризирането на природното и културно наследство  чрез разработването на сложни пилотни решения на различни ИКТ системи, които ще осигурят на бенефициентите най-модерните технологии за онлайн представяне на събития и нови форми за споделяне и визуализиране на съдържание.

За да се мултиплицира ефектът се планират събития за популяризиране и разпространение на резултатите от проекта, като най-ефектни ще са двете 3D мапинг шоу в България и Румъния. Ще се привлекат представители от всички музеи и културни институции в трансграничния регион, които ще бъдат запознати с резултатите от проекта и с възможностите да се възползват от комплексните ИКТ решения. В рамките на проекта се предвижда и създаване на стратегия „Пътят на Дунавските музеи".

Стойността на проекта е 479,655.05 евро, от които 407,706.78 евро ЕФРР;

За допълнителна информация:

доц. д-р Пламен Захариев, катедра Телекомуникации - 089 66 98 699 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета