Стартира ремонтът на Пантеона на възрожденците в Русе - ruse.utre.bg

Стартира ремонтът на Пантеона на възрожденците в Русе

22 май 2019, 22:39 | ruseutre.bg
  • Снимка:
    Община Русе

Днес, 22.05.2019 г., се проведе официална церемония във връзка със стартирането на ремонт на сградата и околното пространство на Пантеона на възрожденците по проект „Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок туристически потенциал в Еврорегион Русе-Гюргево“, финансиран по Програма Интеррег Румъния-България 2014-2020 г.

На събитието присъстваха г-жа Николета Минку –изпълнителен директор на Регионалния офис за трансгранично сътрудничество Кълъраш за границата Румъния-България и г-жа Славена Желева-Петрова –ръководител на отдел „Оценяване“, зам.-кметът по комунални дейности и ръководител на проекта г-жа Наталия Кръстева, зам.-кметът по устройство на територията инж. Димитър Наков, зам.-кметът по европейско развитие д-р Страхил Карапчански,главният архитект на Община Русе арх. Живка Бучуковска, директорът на дирекция „Европейски програми“ в Община Гюргево и координатор на проекта г-жа Янка Мека, екипът на проекта и представители на медиите.      

Събитието откри г-жа Ренета Рошкева –уредник в Регионален исторически музей – Русе и експерт „Опазване на историческото наследство“по проекта. Тя припомни значими факти, свързани с историята на националния паметник-костница, идеята за чието построяване в чест на заслужилите за освобождението герои датира от началото на ХХ век. Зам.-кметът г-жа Наталия Кръстева подчерта значението на проекта за повишаване туристическия потенциал на Еврорегион Русе-Гюргево, а приветствия отправиха също г-жа Николета Минку и г-жа Янка Мека.

Ремонтните дейности включват укрепване на конструкцията на главния вход и отводняване, вътрешни ремонтни работи, външна топло и хидроизолация, външно и вътрешно осветление, почистване и подмяна на позлатата на купола. Националният паметник също така ще бъде оборудван с модерна мултимедийна техника.В румънската част на проекта е предвидено облагородяване на Крепостта в Гюргево. Двата обекта ще бъдат включени в общ туристически маршрут, в основата на който ще бъде споделеното културно-историческо наследство на двата града.  Целта е общата история на еврорегиона да бъде използвана като основа за създаване на модерни, интегрирани туристически продукти и услуги, които ще бъдат съвместно управлявани и популяризирани, за да се превърне той в атрактивна туристическа дестинация.

Проектът се осъществява по Програма „INTERREG V-A Румъния-България“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 2 „Зелен регион“, Специфична цел 2.1 „Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство“ и е с продължителност 36 месеца. Общата стойност на проекта за двата партньора е 1 426 760,12евро(2 790 457, 44 лв.) Съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие е в размер на 1 212 746,09 евро (2 371 888,80 лв.) Предвидените средства за Община Русе са в размер на 928 182,18 евро (1 815 338, 71 лв.)Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета