Експерти от цялата страна се включиха във форум за защита на личните данни в публичния сектор - ruse.utre.bg

Експерти от цялата страна се включиха във форум за защита на личните данни в публичния сектор

09 юни 2019, 07:45 | ruseutre.bg
  • Снимка:
    Областна администрация

Експерти от Областна администрация Русе участваха в специализирано обучение за длъжностните лица по защита на личните данните в публичния сектор.

Част от разгледаните теми включваха както детайлен прочит на правната уредба, така и представяне на тенденциите за развитие в сектора и съответно множество примери от практиката.

Акцент беше поставен и върху обсъждането на вече издаден наръчник, свързан с ролята на администраторите на лични данни съгласно Общия регламент относно защитата на данните.

Специално внимание беше обърнато на необходимостта от вземане на съгласие при обработка на информация, която се приема като лични данни, както и на т.нар. право на изтриване, по-известно като „правото да бъдеш забравен”, което дава възможност за заличаване на личните данни на съответния субект.

Не по-малко интересни за аудиторията бяха нормативните изисквания при извършване на профилиране, което на практика означава автоматизирано обработване на лични данни с цел анализиране или прогнозиране поведението на конкретно лице или изпълнението на професионалните му задължения, икономическото му състояние, здраве, лични предпочитания, интереси или дори местоположение или движение. Основно профилирането се извършва в онлайн средата, като то се използва най-често за целите на дигиталния маркетинг, оценката на кредитоспособността и набирането на персонал.

Обучението се проведе на 07.06.2019 г. в гр. Велико Търново и се реализира в рамките на изпълнението на проект със заглавие “T4DATA: Training Data Protection Authorities and Data Protection Officers”, финансиран по програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз.

Събитието беше организирано от Комисията за защита на личните данни, която е партньор по споменатия по-горе проект, в който участват още органите по защита на данните на Италия, Испания, Полша и Хърватия.

В инициативата се включиха представители на държавни и местни структури от цялата страна.

С цел обхващане на по-широка аудитория се очаква да бъдат организирани и уебинари с продължителност от 48 часа, по време на които също да бъде представена детайлна информация, свързана с GDPR-а.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета