Проведе се публично обсъждане на отчета за изпълнение на Бюджета на Община Русе за 2018 година - ruse.utre.bg

Проведе се публично обсъждане на отчета за изпълнение на Бюджета на Община Русе за 2018 година

10 септември 2019, 17:42 | ruseutre.bg
  • Снимка:
    Община Русе

Днес в Пленарна зала се проведе публично обсъждане на отчета за изпълнение на Бюджета на Община Русе за 2018 година. На него присъстваха председателят на Общински съвет – Русе чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев, зам.-кметът по европейско развитие д-р Страхил Карапчански, директорът на дирекция „Финансово-стопански дейности“ Емилия Пенева, началникът на отдел „Финансово-стопански дейности“ Сабина Минковска и граждани.      

Уточненият годишен план на Общината към 31.12.2018 г. е 141 195 528 лв. Изпълнението му в процентно отношение е 76,74%, а в абсолютна стойност е 108 353 796 лв.  За сравнение спрямо  2017 г. /99 136 152 лв./, изпълнението е с 9 217 644 лв. по-високо.

По представените данни стана ясно, че изпълнението на собствените приходи към 31.12.2018 г. е 88,93% и Община Русе приключва годината без просрочени задължения, а заверката на Сметната палата на годишния финансов отчет е с най-висока степен.

Създадената организация за строга финансова дисциплина, както и въведените контроли на приходите и разходите показват балансирано изпълнение на бюджета спрямо планираните разходни норми; добра събираемост на  планираните собствени приходи; разумно бюджетиране, целесъобразно и ефективно изпълнение на разходната част на бюджета; изпълнение на обекти от инвестиционната програма, както с бюджетни средства, така и със средства от Европейския съюз; високо качество на предлаганите услуги, при законосъобразно и ефикасно разходване на средствата,  без допускане на просрочени задължения в цялата система на Община Русе.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета