Защитата на личните данни беше във фокуса на обучение в областна администрация - Русе - ruse.utre.bg

Защитата на личните данни беше във фокуса на обучение в областна администрация - Русе

09 ноември 2019, 22:37 | ruseutre.bg
  • Снимка:
    Областна администрация

Главният секретар на Областна администрация Русе Симеон Иванов, експерти, както и множество представители на държавни и местни структури от региона участваха в специализирано обучение за длъжностните лица по защита на личните данните в публичния сектор.

Сред разгледаните теми бяха правната уредба, ролята на длъжностните лица по защита на личните данни, както и европейските тенденции за развитие в тази сфера. Необходимо е да се отбележи, че преди всичко обучението беше свързано с практическото приложение и тълкуване на Общия регламент относно защитата на личните данни.

Що се касае до правната рамка, то беше пояснено, че има три основни цели пред европейското и родно законодателство, а именно хармонизиране правилата за защита, както и тяхното адаптиране към съвременния дигитален свят. Не по-малко внимание беше отделено и на възможностите за намаляване на бюрократичната тежест, както и на базовите принципи за обработка на данни.

Присъстващите бяха и детайлно запознати с изкисванията за отчетност при администриране на подобен род информация, а също и с правата на субектите на данни. Специално внимание беше обърнато на задълженията на администраторите, организационните задачи и оценката на риска.

Подробно пред аудиторията бяха представени практически казуси от дейността на Комисията за защита на личните данни, като те бяха свързани с предоставянето на информация за журналистически цели, както и такава, съдържаща лични данни, изискани на основание Закона за достъп до обществена информация. Интерес представляваше и казуса с въвеждането на видеонаблюдение в учебните заведения.

Лектор на събитието, което се проведе днес в зала „Свети Георги“ на Областната управа, беше Христо Аламинов от Комисията за защита на личните данни.

Инициативата беше част от предвидените дейности по проект с наименование „T4DATA: Training Data Protection Authorities and Data Protection Officers” по програма „Права, равенство и гражданство 2014-2020“ на Европейския съюз.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета