Кметът предлага учредяването на комисия за въздуха в Русе - ruse.utre.bg

Кметът предлага учредяването на комисия за въздуха в Русе

30 декември 2019, 12:26 | ruseutre.bg
  • Снимка:
    Община Русе

Дейността на комисията ще бъде подпомогната от експерти на общинската администрация

Кметът на Русе Пенчо Милков внесе предложение до Общинския съвет за създаването на временна комисия, която да проучи всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух в Община Русе. Тя трябва да предоставя цялата информация на гражданите и да изготвя обща позиция на русенската общественост по наболелия проблем.

Дейността на комисията ще бъде подпомогната от експерти на общинската администрация, а при необходимост и от външни специалисти като консултанти. Кметът предлага да бъдат изслушани експерти от контролните органи, както и представители на промишлените предприятия, на неправителствените организации и на държавните органи, имащи отношение по опазване чистотата на въздуха.

Предвид обществената значимост на проблема Пенчо Милков предлага работата на комисията да протича при пълна прозрачност с открити за гражданите и медиите заседания. От началото на новия кметски мандат – 11.11.2019 г., е изискана наличната в РИОСВ – Русе информация за извършваните законоустановени проверки на предприятията и резултатите от тях. Данните трябва да бъдат предоставени на комисията. Тя ще разгледа всички периодични и постоянни измервания на предприятията, изпълняващи комплексните си разрешителни документи, общодостъпни на интернет страницата на Изпълнителната агенция по околна среда. През декември кметът на Русе Пенчо Милков проведе и среща с министъра на околната среда и водите Нено Димов, който го увери, че подкрепя усилията му за справяне с проблема със замърсяването на въздуха и Община Русе ще получи съвременна техника като част от националната система за мониторинг на чистотата на атмосферния въздух.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета