ОИЦ - Русе представи Програмата, която ще подкрепя бизнеса през следващия програмен период - ruse.utre.bg

ОИЦ - Русе представи Програмата, която ще подкрепя бизнеса през следващия програмен период

29 април 2020, 11:46 | ruseutre.bg
  • Снимка:
    Община Русе

Над 350 души проследиха уебинара на Областен информационен център – Русе, посветен на първия вариант на Програмата за иновации и конкурентоспособност 2021-2027 г., която през следващия програмен период ще подпомага бизнеса. Тя е пряко насочена към постигане на интелигентен и устойчив растеж на българската икономика и към осъществяването на индустриална и иновационна трансформация.

Експертът Диана Аврамова запозна аудиторията със специфичните цели на програмата:

  • засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и въвеждането на модерни технологии
  •           усвояване на ползите от цифровизацията за гражданите, дружествата и правителствата
  •           засилване на растежа и конкурентоспособността на МСП
  • ·         насърчаване на мерките за енергийна ефективност
  • ·         насърчаване на прехода към кръгова икономика
  • За постигането им инвестициите по Програмата ще бъдат насочени към 3 основни прироритета: Иновации и растеж, Кръгова икономика, Подкрепа за интегрирано териториално развитие. По първия приоритет ще се подкрепят иновационните екосистеми, с акцент върху регионалните, сътрудничеството между бизнеса и научно-изследователските институти с цел внедряване на техните  продукти в производството, интернационализация на иновационния процес, защита на индустриалната собственост, цифровата трансформация  и др.  Вторият приоритет е насочен към енергийната ефективност, към преминаване към кръгова икономика, към икономика с нулеви отпадъци, обмяна на добри практики и др.Третият приоритет е насочен към регионалната екосистема и позволява комбиниране на мерки от други програми за постигане на синергичен ефект. По него ще се финансира ускорено развитие или създаване на нови индустриални зони, ще се използа подхода ВОМР за интегрирани териториални инвестиции на съответната територия.  Четвъртият е Техническа помощ и е за управление на програмата. Аврамова обърна внимание на предизвикателствата пред българската икономика и на типовете мерки, чрез което това ще се случи.

Интересен акцент в презентацията бяха научените уроци от настоящия програмен период с цел постигане на по-голям ефект от приложените интервенции и преодоляване на твърде дълбоките икономически, социални и териториални различия. Аврамова обърна още внимание на успешното многофондово прилагане на подхода ВОМР, на укрепналия административен капацитет от една страна, а от друга на дефицитите, които трябва да бъдат преодолени през следващия 7-годишен период. През 2021 – 2027 г. се планира още опростяване на правилата, за да бъде улеснено кандидатстването, отчитането и контрола на проектите, подчерта в заключението си Диана Аврамова.

Всеки, който се интересува, може да види презентацията и в следващите дни на фейсбук страницата на Областен информационен център - Русе.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета