Седем общински търговски дружества приключват финансовата година с положителен резултат - ruse.utre.bg

Седем общински търговски дружества приключват финансовата година с положителен резултат

26 май 2020, 14:50 | ruseutre.bg

Седем от осемте общински еднолични дружества приключват финансовата 2019 г. с положителен резултат. Изключение прави само „Общински транспорт – Русе“ ЕАД.

„Общински пазари“ ЕООД, което стопанисва 13 търговски обекта, приключва 2019 г. със счетоводна печалба в размер на 173 хиляди лева. Приходите на дружеството са формирани основно от отдаване под наем на търговски площи и съоръжения и запазват стойностите си от предходната година, благодарение на направените реконструкции на Централен общински пазар, пазар „Сан Стефано“, покрития пазар и пазар „Рибката“. Изграден е и нов търговски обект в гр. Мартен. Оптимизацията на търговските площи привлича нови наематели и увеличава интереса от страна на клиентите. За 2019 г. „Общински пазари“ ЕООД е внесло в бюджета на Община Русе 280 хиляди лева, а през тази година дружеството има намерение да изгради нов пазар и търговски обекти в кв. „Здравец Изток“, както и да проектира нови обекти в кв. „Чародейка Север“ и кв. „Дружба“ 3.

Управителите на общинските търговски дружества – лечебни заведения: „Диагностично консултативен център 1 – Русе“ ЕООД, „Медицински център 1 –Русе“ ЕООД, Център по дентална медицина 1 – Русе“ ЕООД, „Център за психично здраве – Русе“ ЕООД, „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе“ ЕООД, представиха пред комисията за оценка на финансово-икономическите резултати, назначена със заповед на кмета на Община Русе, своите намерения за 2020 г., свързани с инвестиции в материалната база, в закупуване на медицинска апаратура и техника, както и в квалификация на персонала.

Комисията, след извършения анализ на финансово-икономическото състояние и резултати предлага да бъде определен 70% дивидент за Община Русе от печалбата на „Общински пазари“ ЕООД след данъчното й облагане, а от печалбата на лечебните заведения да бъде определен 15% дивидент, като получените суми ще бъдат заделени и използвани единствено за нуждите на здравеопазването.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета