Първа копка на бул. „Трети март“ се състоя днес в Русе - ruse.utre.bg

Първа копка на бул. „Трети март“ се състоя днес в Русе

05 юни 2020, 12:05 | ruseutre.bg
  • Снимка:
    Община Русе

Първа копка се състоя днес на обект “Реконструкция, рехабилитация и модернизация на бул. „Трети март“, в т.ч. и ремонт и усилване конструкцията на мост при пътен възел “Сарая”, гр. Русе, осъществяващ директна връзка с коридор 9 от TEN-T мрежата“ по проект „Инвестиране в пътната безопасност и подобряване на свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T“.

На събитието присъстваха кметът на Община Русе г-н Пенчо Милков, областният управител на Област Русе г-н Галин Григоров, зам.-областният управител на Област Русе Свилен Иванов, зам.-кметът по устройство на територията и ръководител на проекта – инж. Магдалина Илиева, зам.-кметът по комунални дейности – г-н Димитър Недев, председателят на Общински съвет – Русе г-н Иво Пазарджиев, изпълнителите на проекта, граждани и журналисти.

Проектът се осъществява в партньорство с Окръжен съвет – Гюргево в рамките на Програма „INTERREG V-A Румъния-България“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Добре свързан регион“, Специфична цел 1.1 „Подобряване на планирането, развитието и координацията на трансграничните транспортни системи за по-добро свързване към транспортната мрежа TEN-T“ и е с продължителност 36 месеца.

Целта на проекта е да допринесе за устойчивата и сигурна мобилност на хората и стоките в трансграничния регион чрез прилагане на координирани трансгранични действия за подобряване и поддържане на пътната инфраструктура, свързана с TEN-T мрежата и използване на съвместни механизми за планиране и общи действия в областта на безопасността и сигурността на движението.

На територията на Община Русе се предвижда да бъде извършена реконструкция и модернизация на ключовия за Русе бул. „Трети март“ и свързания с него Сарайски мост, които са основен пункт за влизане в града от главните пътища Русе – Велико Търново и Русе – София, част от мрежата TEN-T. Ще се реконструират пътните платна на булеварда, както и връзките при пътен възел „Сарая“. Ще се изграждат нови трасета за движение на велосипеди, а в зоната на кръстовищата, пешеходните и велосипедни пресичания ще бъде осигурена достъпна среда. Планирано е подобряване на осветеността на булеварда и изграждане на допълнителни елементи за подобряване на пожарната безопасност. Ще бъде изпълнена изцяло нова сигнализация с пътни знаци и маркировка, както и изграждането на система за видеонаблюдение и следене на трафика.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета