Засажадане на дървета в двора на бъдещия Център за медико-социални грижи - ruse.utre.bg

Засажадане на дървета в двора на бъдещия Център за медико-социални грижи

06 юни 2020, 07:49 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    Община Русе

До 1 юли трябва да приключат строително-ремонтните работи на първия и на сутеренния етаж в сградата на бившия Дом за медико социални грижи за деца. Те са част от дейностите по проект „Разкриване на Център за комплексно обслужване на лица с увреждания, вкл. с тежки увреждания в Община Русе”. Беше направена инспекция на обекта от зам.-кмета Енчо Енчев, представител на строителния надзор, екипа по проекта, потребители и сътрудници социални дейности, социални работници от социалните услуги и служители на общинска администрация. В момента в сградата се изгражда рампа, която ще осигури достъп до всички социални услуги, които се помещават на сутеренния и първия етаж. Във вътрешния двор на сградатаще бъдат разположени пейки, беседка, за да могат потребителите на услугата да прекарват на открито част от заниманията си, а днес беше засадена част от декоративната растителност в района.

Проектът стартира през октомври 2018 г., а от началото на април 2020 г. се реализира първият етап за  предоставяне на почасови, мобилни и консултативни услуги в домовете на потребителите. Наети са 14 лица като сътрудници „Социални дейности“, които оказват подкрепа в домовете на 29 нуждаещи се. По проекта е закупено и специализирано транспортно средство, което отговаря на изискванията за превоз на хора с увреждания. С него ще може да се реализира адекватно комплексната иновативна грижа, в т.ч. и транспортиране на потребители от домовете до центъра и обратно. 

След окончателното завършване на строителните дейности (по план до 1 юли 2020 г.) ще се реализира и вторият етап от проекта – за предоставяне на услугите на хората с увреждания, вкл. с тежки увреждания. Ще бъдат наети специалисти – социален работник, медицински сестри, рехабилитатор/ кинезитерапевт, които ще реализират подкрепящи медико-социални дейности в центъра и по домовете на потребителите.

В разкритият център за първи път ще се предоставя и „заместваща грижа“, в която ще се настаняват потребители за срок не по-дълъг от 14 дни в годината.

Проект „Разкриване на Център за комплексно обслужване на лица с увреждания, вкл. с тежки увреждания в Община Русе“, се изпълнява по сключен административен договор № BG05M9OP001-2.008-0003-С01, по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“,  финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета