Eкспертите на РИОСВ-Русе извършиха 176 проверки през юни - ruse.utre.bg

Eкспертите на РИОСВ-Русе извършиха 176 проверки през юни

08 юли 2020, 11:45 | ruseutre.bg
  • Снимка:
    РИОСВ – Русе

В рамките на осъществения контрол са дадени 76 предписания за отстраняване на констатирани нарушения

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха 176 контролни проверки на 155 обекта през месец юни, от които 115 по план и 61извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 76 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на Закона за опазване на околната среда и специалните нормативни документи са съставени 11 акта. Издадени са  4 бр. наказателни постановления, с които на физически лица и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 24 400 лв. Издадени са  2 бр. писменни предупреждения на нарушители, при които е установено, че извършените нарушения са маловажни и не са предизвикали вредно въздействие върху околната среда. Те касаят случаите на липсващи документи при транспорт на отпадъци. Фирмите са предприели коригиращи действия.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби и имуществени санкции са 4 339,49 лв. /от които 1 079,49 лв. са събрани от НАП/ и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 8 186, 61 лв. От получените суми през месец май, на общините през месец юни са преведени 34 715,34 лв. Най –голяма сума е получила Община Русе – 21 104 лв.    

Пълният текст на месечната справка за контролната дейност през юни е пуликуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/kontrolna-dejnost/46-dokladi-ot-izvarsheni-proverki.html

Етикети
РусеРИОСВ


Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета