ДГ „Пинокио“ е класирана по национална програма на МОН - ruse.utre.bg

ДГ „Пинокио“ е класирана по национална програма на МОН

20 юли 2020, 15:28 | ruseutre.bg
  • Снимка:
    Община Русе

Чрез Национална програма „Успяваме заедно” и нейните три модула „Хубаво е в детската градина”; „Иновативна детска градина” и „Обединени за качествено предучилищно образование”, МОН даде възможност детските градини да предоставят на своите възпитаници  образование и развитие, което е базирано на по-високо качествено ниво.

Ръководени от идеята, че образованието в предучилищна възраст е област, която е най-важна за развитието на детето, екипът на ДГ „ Пинокио” разработи  проект на иновативна авторска програмна система „Създаване на условия за изграждане знания, умения и отношения у децата и реализирането им като бъдещи граждани на Република България и Обединена Европа, чрез прилагането на метода STEAM в обучението”.

Тя дава възможност за надграждане на предвидените в държавния образователен стандарт за предучилищно образование очаквани резултати и реализиране на дейности, планирани и оценени като ефективни от педагогическия екип.

В проекта за иновативна програмна система екипът е включил в обучението метода STEAM. Той е нов за България. Името STEAM съчетава в себе си наука, технологии, инженеринг, изкуство и математика. Този изключително иновативен метод за обучение е подходящ за хора от всякакви възрасти. Основно предимство на STEM е огромното удоволствие, което децата изпитват чрез въвличането им в реални експерименти и задачи. В процеса на използването на този метод те се учат чрез правене да развиват способностите си, въображението си и виждат реални резултати от дейността си.

Директорката на детска градина „Пинокио“ г-жа Ценка Тодорова обясни, че Методът STEAM ще бъде приложим в две образователни направления – ОН „Математика” и ОН „Околен свят”. За резултатното му използване в детската градина е изградена интерактивна образователна среда. Педагогическият екип работи със софтуерен продукт „Енвижън” – един компютър, много мишки. Изчистването на образователния процес от дидактизъм, скованост и строга регламентираност, съобразяване с детските интереси, желания и възможности, ще ориентира обучението към провокиране на мисленето и самостоятелността, към формиране на практически умения и развитие на личността.

Освен в ОН „Математика” и ОН „Околен свят”, се създават специализирани ателиета за провеждане на допълнителни занимания с деца и групи, сформирани според техните интереси и възможности. Обучението в ателиета ще се базира отново на иновативния метод STEAM.

Ръководството и педагогическия екип на детската градина са щастливи, че ДГ „Пинокио“ е първата иновативна детска градина в Област Русе. Това дава възможност не само да се надграждат знания, умения и отношения у децата, но и да бъде издигнат рейтингът на Община Русе!

Надяваме се, че примерът на ДГ „Пинокио“ ще бъде заразителен и за други образователни институции в град Русе!Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета