Кметът на Русе е против замърсяващите производства в общината - ruse.utre.bg

Кметът на Русе е против замърсяващите производства в общината

29 октомври 2020, 21:31 | ruseutre.bg
  • Снимка:
    Община Русе

Против замърсяващи производства на територията на Индустриална зона „Тегра“ – това е категоричната позиция на кмета на Община Русе Пенчо Милков. Той огласи становището си още на проведената миналия четвъртък общинска сесия.

Това е и причината общинската администрация да настоява за уточняване на границите на една част „предимно производствена“ и останалата „чисто производствена“ зона на територията на зона „Тегра“.

Към момента проектът за ОУП е на окончателен етап и чака одобрение от общинските съветници. Стратегически важният документ за бъдещото развитие на Община Русе е плод на 4-годишна работа на различни етапи, включително екологични оценки и обществено обсъждане. През 2018 година обсъждането е минало без възражения нито от общинските съветници, нито от кметовете на двете населени места около зона „Тегра“ – Русе и Мартен.

Предложеният на вниманието на Общинския съвет окончателен проект на ОУП в максимална степен защитава интересите на гражданите на Мартен и Русе, като определя буферна зона със статут "предимно производствена". По този начин се ограничава възможността за изграждане на потенциално замърсяващо производство – предприятия на химическата и каучуковата промишленост, варо-бетонови центрове и асфалтови бази, и всякакъв вид леярни за черни и цветни метали в непосредствена близост до населените места.

Съгласно законовите норми в новия ОУП трябва да се вземат предвид вече издадените разрешителни и подробни устройствени планове на работещи в момента производства в „Тегра“. В досега действащия Общ устройствен план има издадени разрешителни за тях, последното от които е от 2014 година. За всяко от тях институцията, която преценява дали да се направи ОВОС и съответно да издаде предписание за такава екооценка, е РИОСВ. Обособяването на зона "чисто производствена" само по себе си не означава издаване на разрешение или покана за изграждане на предприятия- потенциални замърсители.

Администрацията остава зад предложението си в част от зона „Тегра“ да бъде обособена „предимно производствена“ зона, която да служи като буфер около гр. Мартен.

Днес се проведе работна среща с членове на Експертния съвет по устройство на територията, приел окончателния проект на ОУП на Община Русе. Тя бе насрочена във връзка с отлагането на гласуването в на точката в Общинския съвет. На срещата бяха поканени и председателите на групите общински съветници и председателите на постоянните комисии. Поради въведените противоепидемични мерки и ограничения за брой хора в едно помещение, заседанието се проведе в общо три зали с видеоконферентна връзка между тях. Точката за новия ОУП ще бъде гласувана на следващото редовно заседание на Общински съвет – Русе на 19.11.2020 г.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета