Удължава се срокът за набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021 - ruse.utre.bg

Удължава се срокът за набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021

03 ноември 2020, 17:18 | ruseutre.bg
  • Снимка:
    Община Русе

Към 3 ноември за Община Русе 242 души са подали документи за преброители и 96 за контрольори.

До 16 ноември 2020 г. включително се удължава срокът за набиране на преброители и контрольори за предстоящото Преброяване на населението и жилищния фонд.

Към 3 ноември за Община Русе 242 души са подали документи за преброители и 96 за контрольори.

Общо за страната са набрани 53,3% от предварително планирания брой преброители и 61,7% от контрольорите, като ситуацията е различна в отделните общини. В 103 общини кандидатите са повече от 85%, като има и такива с повече от необходимия брой кандидати. В 20 общини и райони в най-големите градове заявилите интерес са под 20%.

Както и досега, кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети. Документите за кандидатстване може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 (линк към документите) и в сайта на Община Русе.

При Преброяване 2021 населените места на територията на страната ще бъдат разделени на преброителни участъци, като всеки ще съдържа приблизително 100 – 120 жилища и 250 – 300 лица в зависимост от големината и характеристиките на населеното място. Всеки преброител ще може да преброи по един, два или повече участъка в зависимост от преброените онлайн лица.

Заплащането на преброителите е определено. За преброено лице ще се заплаща 2,50 лв., за преброено жилище – 1 лев, а за преброена сграда – 0,70 лв. Ако преброяването е отчетено онлайн, преброителят ще трябва да вземе специален код, който генерира информационната система, като за това ще получи 80 стотинки. Така общото заплащане на всеки преброител ще е индивидуално и ще варира в зависимост от брой сгради, жилища, физически и електронно преброени лица.

В периода 1 – 15 февруари 2021 г. един преброител би могъл да изработи средно около 400 лева за един преброителен участък при 50% електронно преброени, но с възможността да поеме преброяването на 2 или 3 участъка неговото заплащане може да достигне над 1000 лв.

От статистическия институт напомнят, че за преброители могат да кандидатстват хора, които са комуникативни, имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, притежават технически познания и практикуват социални и административни дейности, както и студенти.

Те ще имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък от 8:00 до 20:00 часа, включително събота и неделя. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ, като преди това ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

Община Русе призовава за активност от страна на всички жители на територията на общината, защото преброяването ще осигури и информация за броя и основните характеристики на сградния и жилищния фонд в страната, както и за жилищните условия на населението. Чрез преброяванията се осигуряват информационно потребностите на широк кръг от специалисти във и извън управлението, които в своята дейност се нуждаят от точна, изчерпателна и актуална демографска и социална информация за вземане на управленски решения и разработване на стратегии и конкретни национални и регионални икономически и социални политики и политики по опазване на околната среда.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета