Сформират Съвет на децата - ruse.utre.bg

Сформират Съвет на децата

05 март 2021, 08:00 | ruseutre.bg
  • Снимка:
    Област Русе

Областна администрация Русе информира, че е в ход процедура за подбор на кандидати за включване в Съвета на децата, организирана от Държавната агенция за закрила на детето. Оценката на постъпилите кандидатури на регионално ниво ще се извършва от 7-членна комисия, сформирана със заповед на областния управител. В нея ще влязат двама общественици, както и по един представител от Областна администрация Русе, Регионалната дирекция за социално подпомагане, Регионалното управление на образованието, Регионалната здравна инспекция и Областната дирекция на МВР.

Съветът е консултативен орган и работи от 2003 г. в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на децата и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите за изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора до 18-годишна възраст от всяка административна област и на децата от уязвими групи и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Разработената от Съвета процедура за избор на членове дава възможност за кандидатстване в четири направления:

1. Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 от Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;

2. Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

3. Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

4. Индивидуални кандидатури.

Кандидатите в първите три направления трябва да предоставят протокол или друг документ, доказващ решение на организацията/структурата, която представляват. Всяко дете има право да участва само в едно направление.

Членовете на Съвета следва да отговарят на следните критерии:

-                Активност;

-                Креативност;

-                Толерантност;

-                Ангажираност към обща кауза;

-                Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии;

-                Ориентираност към резултати;

-                Организаторски умения;

-                Доказани умения да работят, мотивират и обединяват децата от областта;

-                Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта;

-                Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвима група, които имат нужда от подкрепа).

За участие в процедурата за избор на членове, кандидатите е необходимо да попълнят и изпратят в Областна администрация Русе попълнена лично информационна карта и мотивационно писмо, като съответните бланки могат да бъдат намерени на следния уеб адрес: https://www.ruse.bg/blanki-za-uchastie-v-procedura-za-podbor-na-kandidati-za-vklyuchvane-v-suveta-na-decata.

Попълнените формуляри могат да се изпращат на адрес: гр. Русе, пл. Свобода №6, адресирани до областния управител на област Русе или на e-mail: p.brankova@ruse.bg в срок до 15.06.2021 година

Допълнителна информация за състава и дейността на Съвета на децата може да бъде получена на сайта на ДАЗД.

 

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета