Алисе Муртезова: За нас хората са на първо място - ruse.utre.bg

Алисе Муртезова: За нас хората са на първо място

От блогa на
Ruseutre.bg
Ruseutre.bg
Всичко от автора
17 март 2021, 16:57 | bulgariautre.bg
  • Алисе Муртезова

Алисе Муртезова е родена в град Бяла, Русенско. Има магистърски степени по „Здравен мениджмънт“; „Икономика и мениджмънт“; „Международни финан­си и международно търговско право“ и „Национална сигурност“. От 2010 г. е председател на ОбС на БЧК и член на общото събрание на НС на БЧК . Кандидат е за народен представител от листата на ГЕРБ-Русе.

Как са създадени Лечебни заведения „Медика“ и в какви направления ра­ботят?

Началото на Лечебни заведения „Ме­дика“ е поставено още през 2003 г. със структура по Физиотерапия и реха­билитация в доболничната помощ. Впоследствие развихме Специализира­на болница за активно лечение по фи­зикална и рехабилитационна медицина, последвана от Медицински център, Логопедични центрове, Хоспис, Спе­циализирана болница за активно лече­ние по кардиология, Балнеокомплекс „Медика Наречен“ и Диагностично-консултативен цен­тър. Вследствие на опита ни и нуж­дите на Русе и региона от качествени медицински услуги в различни направ­ления, придружени с лично отноше­ние и персонално внимание към всеки един пациент, през 2012 г. създадохме и развихме най-голямата ни структу­ра – Университетска многопрофилна болница за активно лечение „МЕДИКА РУСЕ“. Още в самото начало заложи­хме на модерна апаратура и привля­кохме доказани специалисти. Това ни помогна бързо да спечелим доверието както на пациентите, така и на лека­рите, от които получаваме постоян­но запитвания за работа. Към момен­та развиваме над 26 направления –

спешна медицина, кардиология, инвазивна кардиология, хирургия, детска хирургия, ортопедия и травматология, неврохирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия, съдова хирургия, урология, реанимация, гастроентерология, ендокринология и болести на обмяната, неврология, акушерство, гинекология, неонатология, педиатрия, офталмология, физикална и рехабилитационна медицина, образна диагностика, патоанатомия, клинична лаборатория, лаборатория по микробиология, логопедична терапия, психологична диагностика и терапия и др.

Разширяването на дейността ни утвърди Русе като медицински център, към който се насочват пациенти от съседните области – Разград, Търговище, Силистра и др.

Какви са иновациите, които са зало­жени в дейността на Лечебни заве­дения „Медика“. Намират ли място новите технологии в медицинската дейност?

Непрестанно се стремим да се развиваме. Всяка година откриваме нови дейности или предлагаме нови услуги. Постоянно сме в контакт, както с лекарите, така и с пациентите. Техните нужди са катализатор на нововъведенията в „Медика“.

Прилагаме не само иновативни за региона методи като спинална хирургия, каротидно стентиране и имплантиране на сложни пейсмейкъри /кардиовертер дефибрилатори и устройства с ресинхронизираща функция/, но сме и сред пионерите във внедряването на нови за цяла България методи за лечение.

За пръв път у нас въведохме мето­да емболизация като рутинна проце­дура през 2011 г. Той се изразява в прекъсване на кръвоснабдяването към туморни образувания, чрез въвеждане на малки частици (ембологенен материал), които спират кръвотока в хранещия съд и формацията некротизира. Понастоящем в болницата има обучен екип от специалисти, които прилагат  емболизация на първични тумори; чернодробни метастази; при тежки хеморагии; доброкачествена хиперплазия на простата и лейомиоми в матката, като вече има заченати и родени бебета след емболизация.

Организирахме 5 издания на международния форум и практически семинар „Русенски ендоваскуларни дни“. В рамките на този форум различни специалисти – инвазивни кардиолози, рентгенолози и съдови хирурзи – идваха в Русе и чрез двупосочна конферентна връзка в реално време изнасяха лекции и споделяха постижения в областта на ендоваскуларните методи за лечение със свои колеги от цялата страна.

Инвестираме и в съвременни тех­нологии. Болниците ни разполагат с три ангиографа последно поколение. Чрез тях нашите специалисти могат да извършват коронарографии, пери­ферни и мозъчни ангиографии, както и последващите ги инвазивни интер­венции на пациенти с всички видове съдови заболявания.

Ние сме на едно от челните места в България по съвременно лечение на исхемичен мозъчен инсулт. От второто тримесечие на 2019 г. до сега сме удостоени с три златни и четири платинени награди за организацията, диагностиката и провеждането на тромболитичното лечение на исхемични инсулти от инициативата ANGELS на Европейска организация за лечение на инсулти – ESO.

Как се отрази пандемията на дейността на „Медика Русе“ и как бяха преодолени основните затруднения?

В началото, както всички лечебни заведения в цялата страна, бяхме изправени пред много неизвестни. Благодарение на опита ни за справяне с кризисни ситуации, много бързо организирахме едни от първите в България триажни пунктове, които да предотвратят смесването на потоците от пациенти. В последствие и други водещи клиники в България заимстваха идеята, а няколко месеца по-късно практиката се установи в цялата страна.

Още в самото начало на пандемичната ситуация в България, през април миналата година, въведохме система за стерилизация на въздуха. В момента в отделенията и коридорите на болницата са инсталирани над 240 специализирани устройства, базирани на принципа на бактерицидните лампи. Те могат да работят по 24 часа в денонощието, независимо от присъствието на хора, тъй като облъчването се осъществява вътре в устройството.

Динамиката, с която изграждаме новите си структури, ни помогна бързо да преустроим голяма част от отделенията, за да отговорим на нуждите на русенци и да подсигурим необходимите легла и специалисти за лечението на пациенти с COVID-19. В разгара на втората ковид вълна, в края на миналата година, „Медика“ подсигури 141 легла за лечение на пациенти с коронавирус, 30 от които интензивни. 

През цялото време екипът ни работеше под голямо натоварване, за да задоволи нуждата на гражданите от медицинска помощ. Искрено благодаря на всеки лекар, всяка сестра, всяка санитарка и всеки един член на нашия колектив, които продължават самоотвержено да се грижат за болните. Те загърбиха собствените си семейства, собствените си страхове и подозрения за да успеем да реагираме адекватно на предизвикателството. С основните проблеми се справихме, благодарение именно на този колективен дух и обща цел. Не знам с какво сме заслужили при нас да  работят толкова стойностни хора. Но благодаря на Господ, че те са част от нашия екип!

Лечебни заведения „Медика“ извърш­ват сериозна социална политика. Раз­кажете повече за нея?

За нас хората са на първо място. Като майка, на мен ми е до болка познато чувството на безпокойство дали детето ми се чувства добре, докато съм ангажирана със служебни задължения. Именно това ни подтикна да станем и единствената болница в страната с ведомствена детска градина. За нашите служители с малки деца през 2018 г. открихме Частна детска градина „Дъга-Русе“. Тя е разположена недалеч от главния корпус на УМБАЛ „Медика Русе” и разполага с всички модерни условия за пълноценно физическо, емоционално и умствено развитие на децата – собствен плувен басейн, безопасни съоръжения за игра и вътрешен двор, интерактивни дъски за обучение и т.н.

Инвестицията в децата на служителите ни се отблагодарява всеки ден. Медицинският екип се чувства по-спокоен и полага нужните грижи за пациентите с още по-голямо старание. Често, когато посещавам отделенията и говоря с лекарите, сестрите и санитарките, те с усмивка споделят забавни моменти и емоции от детската градина, за които децата им са разказали. Няма по-чиста радост от това да съпреживяваме емоциите на нашите деца, нашето бъдеще. Заедно с тях и аз изпитвам всяка радост – тържество, час по плуване, дори някоя забавна игра на двора.

Социалният ни проект се оказа далновидна и полезна придобивка за екипа, особено по времето, когато всички училища и детски градини бяха затворени. По време на втората вълна от коронавирус ние продължихме да се грижим за децата на медиците, ангажирани на първа линия при борбата с COVID-19, от Лечебни заведения „Медика“ и още една русенска болница.

През целия си живот съм била силно ангажирана с обществени и социални каузи. Още от ученичка бях доброволец в БЧК, участвах и организирах разнообразни кампании за превенция на различни заболявания. Това пренесох и в „Медика“. През годините проведохме десетки нестандартни събития с безплатни прегледи в близост до хората. Така успяхме да заострим общественото внимание и да обясним, че превенцията на заболяванията е също толкова важна, колкото и лечението им.

Нашето мото е „За̀ хората“. Това е и причината да започнем проект за подобряване на градската и околна среда около УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“. Към момента облагородяваме парка в западната част на сградата с нова растителност, алеи, беседки, пейки, кошчета за смет. В инвестицията ни, на стойност над 1 милион лева, е заложено обновяването на подземната и надземната инфраструктура, изграждане на паркинг зони и 2 обслужващи улици. Всичко това ще бъде осъществено като дарение към Община Русе.

Един от проблемите пред бъл­гарското здравеопазване е за­минаването на ценни кадри извън страната. Как вие се спра­вяте с намирането на качест­вен персонал?

Като човек, заобиколен от много млади хора, забелязвам тази повече от 20-годишна тенденция. За жалост, имам и роднини, които решиха да продължат професионалния си път в чужбина. Дали там е по-лесно или не, само те си знаят, но като ръководител на екип от над 1000 души осъзнавам какво задържа добри специалисти в България.

В Лечебни заведения „Медика“ привличаме висококвалифицирани лекари и имена с доказани пости­жения в своята област. Осигуряваме им на първо място достойно възнаграждение за труда, а за тези, които идват от други градове, подсигуряваме жилища, като поемаме изцяло или частично разходите по тях. При нас те откриват възможност за работа и развитие в етична среда с модерна база и апаратура по всички европейски и международни стандарти. Осигуряваме им всичко необходимо, за да могат съответно и те да дадат най-доброто от себе си в лечението на пациентите.

Какви са плановете за бъдещото раз­витие на болницата?

Ще стартираме нови дейности и медицински услуги, от които регионът има нужда. Предстои да открием отделение по Лицево-челюстна хирургия. След като затвърдихме опита ни за лечение на инсулти с тромболиза, следващата стъпка е да въведем и инвазивни методи за лечение на исхемичен инсулт. В преговори сме за обмяна на специалисти от други европейски болници и на специализанти от медицински университети от Европа. Нашето убеждение е, че високите постижения на съвременната медицина и хирургията могат успешно да се съчетават и с хилядолетната традиция на Източните холистични практики.

Вече имаме създадени партньорски отношения с Университета по традиционна монголска медицина „Otoch Manramba“, чийто ректор проф. Камба Лама Дамдинсуран Нацагдорж гостува в УМБАЛ „Медика Русе”. В резултат на това сътрудничество обмяната на опит между специалисти от България и Монголия продължава.

Според мен, е въпрос на мъдрост и зрялост, когато лечението се прилага, разглеждайки човека в неговата цялост като единство между физическо, емоционално и духовно тяло. В това отношение, за съжаление, все още има противоборство между специалистите и застъпниците на едно или друго направление в медицината. Амбицията на „Медика Русе” е да докаже, че както във всяка област на живота, така и в борбата за пълноценно здраве, е нужно и възможно обединение на истински стойностните и работещи практики в името на хората.

Източник: forbesbulgaria.comКоментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета
 
 


Русе Лайф

Виж всички Няма намерени резултати